Hakkımda
Eğitim Bilgileri
2013-2015 Selçuk Üniversitesi

İşletme
Konya/Türkiye

2011-2013 İstanbul Üniversitesi

Pazarlama
İstanbul/Türkiye

2011-2013 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İşletme
Nevşehir/Türkiye

2004-2008 Ege Üniversitesi

İşletme
İzmir/Türkiye

İş Deneyimi
2016-2020 Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

2013-2014 Deakin University, Melbourne/Avustralya

Ziyaretçi araştırmacı

Deakin Business School'da ziyaretçi araştırmacı

Eylül 2010-Aralık 2010 Universidad de Oviedo

Ziyaretçi Araştırmacı

Facultad de Economicos'da ziyaretçi araştırmacı

2009-2015 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

2020-Halen Akdeniz Üniversitesi

Doçent

Dil Puanları
2017 İngilizce

91,25

YÖKDİL Temmuz

2013 İngilizce

82,5

YDS

2009 İspanyolca

91

ÜDS

2019 İngilizce

90

YDS

Alınan Burslar
2014 TÜBİTAK 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

Deakin University'de doktora tezi çalışmalarımı yürütmek için 6 aylık burs

2010 YÖK Lisansüstü araştırma bursu

Universidad de Oviedo'da yüksek lisans tezi çalışmalarımı yürütmek için 3 aylık burs

2007 Erasmus Değişim Programı

Ege Üniversitesi'nde lisans eğitimimin 4. yılında 1 yıllığına burs

2021 TÜBİTAK 2219 Yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu

CQ University, Sidney/Avustralya'da gıda bankalarının vaka analizi ile incelenmesi için 12 aylık araştırma burs

Üye Olunan Dernekler
2016-2017 Academy of Marketing

Üye

empty