Lisansüstü

Lisansüstü programında verilen derslerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Lisansüstü
2017-2018 Pazarlama Araştırmalarında Çok Değişkenli Veri Analizi

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama

Dersin amacı pazarlama araştırmasına dair temel kavramlara, araştırma sürecine, veri çeşitlerine, veri toplama yöntemlerine ve analizlere dair bilgi edinmektir.

empty