Lisans

Lisans programında verilen derslerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Lisans
2019-2020 Pazarlama Araştırması I

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama

Dersin başlıca amacı pazarlama araştırmala süreci hakkında bilgi vermektir.

2019-2020 Tüketici Davranışları

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama

Dersin başlıca amacı tüketici davranışları ile ilgili kavram ve terimlerin anlaşılmasıdır. Belirlenen 12 haftalık program sonunda öğrencinin tüketici davranışı ve pazarlama arasındaki ilişkiyi kavraması, tüketici araştırmaları, satın alma karar süreci, algılama, öğrenme, tutumlar, motivasyon, kişilik ve benlik hakkında bilgi sahibi olması, tüketim çevresi hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

2019-2020 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı

empty