Verilen Dersler

Lisans ve lisansüstü programlarında verilen derslerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Lisans
2019-2020 Güz Dönemi Pazarlama Araştırması I

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama

Dersin başlıca amacı pazarlama araştırmalarında kullanılan temel istatistiki yöntemlere dair bilgi edinmektir. Öğrencilerin parametrik, parametrik olmayan testleri, aralarındaki farklılıkları öğrenmesi ve ellerindeki veri türüne uygun analizi seçebilmesi hedeflenmektedir.

2019-2020 Güz Dönemi Tüketici Davranışları

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama

Dersin başlıca amacı tüketici davranışları ile ilgili kavram ve terimlerin anlaşılmasıdır. Belirlenen 12 haftalık program sonunda öğrencinin tüketici davranışı ve pazarlama arasındaki ilişkiyi kavraması, tüketici araştırmaları, satın alma karar süreci, algılama, öğrenme, tutumlar, motivasyon, kişilik ve benlik hakkında bilgi sahibi olması, tüketim çevresi hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Lisansüstü
2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Akdeniz Üniversitesi
Pazarlama

empty